Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


 

ΑΔΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Περιγραφή

Η εμπειρία και η άρτια τεχνική μας κατάρτιση έχει ως αποτέλεσμα να προσφέρει με αξιοπιστία της υπηρεσίες μας στο χώρο. Μέλος του Πανελλήνιου Σύνδεσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης από το 2003.
Εγγυάται στους πελάτες μας υψηλή ποιότητα και ασφάλεια στην κατασκευή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
Κύριο αντικείμενο είναι η κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων οποιουδήποτε μεγέθους καθώς και η αποκατάσταση ενδεχόμενης βλάβης.
Δουλεύοντας σύμφωνα με το πρότυπο του ΕΛΟΤ HD384, ενημερωμένοι πάντοτε με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού, με λύσεις οικονομικές και φιλικές προς το περιβάλλον.
Ειδικά στις ημέρες μας, σε μια περίοδο έντονης οικονομικής κρίσης, εργαζόμαστε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και με διάθεση συνεργασίας. Προτείνοντας πάντα ανάλογα με τις ανάγκες τις πλέον προσιτές και οικονομικές λύσεις στους πελάτες μας.

Promos

Βρείτε μας εδώ