Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


 

ΠΙΣΚΟΠΟΣ Δ. ΑΝΔΡΕΑΣ

Η εταιρία ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΙΣΚΟΠΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ  δραστηριοποιείται από 1993 στο χώρο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.  Οι τεχνικοί που απαρτίζουν το δυναμικό της εταιρίας, δραστηριοποιούνται για αρκετά χρόνια στο χώρο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, κατοικιών, βιομηχανικών και γενικά επαγγελματικών χώρων παρέχοντας σύγχρονες λειτουργικές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες με υπευθυνότητα και συνέπεια. Μέχρι σήμερα η εταιρία έχει πραγματοποιήσει εργασίες για εκατοντάδες ιδιώτες και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο κατασκευών δημοσίων και ιδιωτικών έργων, καθώς και συντηρήσεων με την μορφή μηνιαίων συμβάσεων. Η εταιρία εφαρμόζει Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001, για το σύνολο των υπηρεσιών που παρέχει προς τους πελάτες της. Το Σύστημα πιστοποιήθηκε από την Φορέα Πιστοποίησης ΤUV ΕΛΛΑΣ A.E. (μέλος του TUV NORD Group) τον Ιούλιο του 2009

Περιγραφή

Η εταιρία, είναι πιστοποιημένη με  ISO 9001 για εκτέλεση :

  • Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
  • Συστημάτων Δομημένης Καλωδίωσης
  • Εγκαταστάσεων αντικεραυνικής προστασίας και θεμελιακών γειώσεων
  • Φωτοβολταϊκών συστημάτων

Πιστοποιημένων μετρήσεων και έκδοσης πιστοποιητικών για τις παραπάνω εργασίες.

Promos

Βρείτε μας εδώ