Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Το Μουσείο

Παραχώρηθηκε στέγη για την ίδρυση του Μουσείου Ηλεκτρισμού στις εγκαταστάσεις της ΕΠΑΣ ΡΕΝΤΗ, απο την διοίκηση του ΟΑΕΔ.

     

 

 

 

 

 

 

     Ο χώρος αποτελείται από μία αίθουσα και πατάρι

 

Το πατάρι θα φιλοξενήσει την τεχνική βιβλιοθήκη και γραφείο.

Η αίθουσα θα χωριστεί σε τρία μέρη:

Αριστερό - Δεξιό - και Μέση.

Το Αριστερό Μέρος θα φιλοξενήσει το Μουσείο Ηλεκτρισμού που, μεταξύ άλλων, θα παρουσιάζει:

 • Παραγωγή και Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Υλικά κατασκευής Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.
 • Εγκαταστάσεις επί τοιχοποιίας με σωλήνα Μπέρκμαν – πλαστική ευθεία – πλαστική Σπιράλ.
 • Εγκαταστάσεις επίτοιχες με αγωγούς ΝΥΜ – χαλυβδοσωλήνα – πλαστική σωλήνα βαρέως τύπου – κανάλια.
 • Εγκαταστάσεις εντός του σκυροδέματος.
 • Εγκαταστάσεις σε κοίλα τοιχώματα (γυψοσανίδα).
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
 • Πίνακες Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Υλικά κατασκευής πινάκων Διανομής.
 • Αγωγοί – καλώδια – εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Υπογείων Εναερίων γραμμών διανομής.
 • Γειώσεις – Ισοδυναμικές συνδέσεις.
 • Υλικά γειώσεων – Ισοδυναμικών συνδέσεων.
 • Συστήματα ήχου – Εικόνας – Επικοινωνίας – Συναγερμού – Ασφαλείας.
 • Αλεξικέραυνα.
 • Συσκευές – Μηχανήματα – Εργαλεία.
 • Φωτιστικά σώματα.
 • Φωτισμός χώρων – λαμπτήρες.
 • Κανονισμοί Ε.Η.Ε. – Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 – Φωτιστικών

 

Δεξιό μέρος: Θεωρία και πράξη

 

 

Θα πραγματοποιούνται ημερίδες και σεμινάρια με θέματα, όπως:

 • Είδη γειώσεων – κατασκευή θεμελιακής γειώσεως.
 • Εγκαταστάσεις εντός του σκυροδέματος.
 • Εγκαταστάσεις σε κοίλα τοιχώματα.
 • Εγκαταστάσεις διαχείρισης κτιρίων.
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
 • Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων.
 • Διακόπτες Διαφυγής Έντασης.
 • Έλεγχοι εγκαταστάσεων με χρήση οργάνων ελέγχου Ε.Η.Ε.
 • Εκπόνηση Υ.Δ.Ε.
 • Ο Φωτεινούλης και ο Σταγονούλης για μαθητές Δημοτικού.

Θα στηθούν κατασκευές για την εξάσκηση των μαθητών.

Μέση  στο κέντρο του χώρου θα φιλοξενηθούν:

 • Προφίλ Πρωτοβάθμιων – Δευτεροβάθμιων – Τριτοβάθμιων Σωματείων.
 • Αρχείο κλαδικού τύπου.
 • Προφίλ και παρουσίαση προϊόντων Ελληνικών βιομηχανιών ηλεκτρολογικού υλικού, συσκευών και φωτιστικών, πινάκων διανομής.
 • Προφίλ και παρουσίαση καταστημάτων Διακίνησης ηλεκτρολογικού υλικού, συσκευών και φωτιστικών, Συνεταιρισμών ηλεκτρολόγων και άλλα.

Το παρόν δημοσιεύεται στον τύπο για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

 

                                                            Η Επιτροπή Μουσείου Ηλεκτρισμού

 

 

 


Λέξεις Κλειδιά:το μουσείο