Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Παροχές Ρεύματος

ΠΑΡΟΧΕΣ  ΡΕΥΜΑΤΟΣ

 

Κωδικοποίηση παροχών

 

Οι παροχές ρεύματος είναι κωδικοποιημένες σε 9 μεγέθη όπως αναφέρονται στον παρακάτω ΠΙΝΑΚΑ 1 μαζί με τα συναφή τεχνικά τους στοιχεία.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

 

Είδος παροχής Νο

Μέγεθος παροχής Αριθμός Νο

Ισχύς παροχής (Σ1 σε KVA)

Τύπος Μετρητή

Καλώδιο παροχής Τ.Χ.

Γραμμή Μετρητή-Πίνακα Τ.Χ.

Ασφάλεια Μετρητή

Ασφάλεια Πίνακα

Μονο-

φασική

03

8

10/40

15/60

2Χ6

3x10

35Α ή 40Α μικρ/τη

35Α

-//-

05

12

15/60

2Χ16

3x16

63Α ή 63Α μικρ.

50Α

Τριφασική

1

15

3Χ10/40

3Χ10/60

4Χ6

5x10

3Χ25Α 3Χ25Α μικρ.

3Χ25Α

-//-

2

25

3Χ10/40

3Χ10/60

4Χ6

5x10

3Χ35Α ή 3Χ40Α μικρ.

3Χ35Α

-//-

3

35

3Χ20/60

3Χ10/60

4Χ16

5x16

3Χ63Α ή 3Χ63Α μικρ.

3Χ50Α

-//-

4

55

3Χ50/100

3Χ20/100

4Χ25

3x25+16 +16

3Χ100Α

3Χ80Α

-//-

5

85

3Χ1.5/6

3Χ1/6

4Χ50

3x50+25 +25

3Χ160Α

3Χ125Α

-//-

6

135

3Χ1.5/6

3Χ1/6

Μονοπολ. 95Cu

3x120+70+70

3Χ250Α

3Χ200Α

-//-

7

250

3Χ1.5/6

3Χ1/6

Μονοπολ. 150Cu

3x240+120+120

3Χ400Α

3Χ350Α

 

 

Τ.Χ. = Τετραγωνικά Χιλιοστά                                  1 ΗΡ  = 0,86KVA

Υ/Σ  = Υποσταθμός                                               1 KW = 1,17KVA

                                                                            1 ΗΡ = 736WATTS

 


Λέξεις Κλειδιά:Παροχές,μετρητών