Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Χρωματισμός Καλωδίων

 

 

Από την εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης και του Προτύπου οι βασικές αλλαγές που προκύπτουν είναι:

  1. Αγωγοί με γκρίζο χρωματισμό μόνωσης χρησιμοποιούνται σαν αγωγοί φάσης.
  2. Αγωγοί με μπλε χρωματισμό μόνωσης πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σαν ουδέτερος.
  3. Αγωγοί με κιτρινοπράσινο χρωματισμό μόνωσης πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σαν αγωγοί γείωσης – προστασίας.
  4. Δεν υπάρχει πλέον διαφοροποίηση χρωματισμών στις μονώσεις αγωγών εύκαμπτων και μη εύκαμπτων καλωδίων.
  5. Η σειρά των φάσεων    Καφέ - Μαύρο - Γκρί

 


Λέξεις Κλειδιά:Χρωματισμός, Καλωδίων,cenelec HD 308 S2