Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Ασφαλή εγκατάσταση

Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί ένα ανεκτίμητο αγαθό για την καθημερινή λειτουργία της κοινωνικής και οικονομικής ζωής  της χώρας γενικότερα.

Το ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι επικίνδυνο, αρκεί να χρησιμοποιηθεί σωστά και υπεύθυνα.

Οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αποτελούν το μέσο για να μπορέσει το ηλεκτρικό ρεύμα να μας προσφερθεί με ασφάλεια.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους συμβουλεύουμε :

Για οποιαδήποτε ηλεκτρική εργασία στο σπίτι, στο κατάστημα, στο γραφείο, στο εργαστήριο, στη βιοτεχνία, ή άλλου είδους εγκαταστάσεις, να ζητάς από τον ηλεκτρολόγο να σου επιδεικνύει την ειδική άδεια εξάσκησης επαγγέλματος εργολήπτη ηλεκτρολόγου  από την Διεύθυνση Βιομηχανίας που επιβάλλεται να κατέχει ή την ταυτότητα μέλους της ΠΟΣΕΗ  έγγραφα τα οποία πιστοποιούν την επάρκεια του.

 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε πρόσωπα που δηλώνουν εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι, χωρίς να μας επιδείξουν τα παραπάνω έγγραφα.

Ο νόμος 501/37 ΦΕΚ  81/Α/2-3-37 ορίζει ότι διώκεται ποινικά εκείνος που κατασκευάζει, επισκευάζει, συντηρεί εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χωρίς να κατέχει την νόμιμη άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, αλλά και εκείνος που αναθέτει σε μη αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο την κατασκευή, επισκευή, συντήρηση της ηλεκτρικής του εγκατάστασης.

Η συνεργασία σου με αδειούχους ηλεκτρολόγους σου παρέχει τα εξής πλεονεκτήματα:

1.   Καλή λειτουργία της εγκατάστασης     

2.   Ασφάλεια στην οικογένειά σου

3.   Ασφάλεια στην περιουσία σου

 Να ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή για κάθε  ηλεκτρική συσκευή σας.​

 Μην κάνετε χρήση ελαττωματικών συσκευών ή με φθαρμένα καλώδια.  

Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικές συσκευές με βρεγμένα χέρια, ή με γυμνά πόδια πάνω σε υγρή επιφάνεια.

Μην κάνετε χρήση ζεστού νερού με αναμμένο θερμοσίφωνο.

Αν διαπιστώσετε ότι μεταλλικά μέρη συσκευών ή της υδραυλικής  εγκατάστασης ''τσιμπάνε'' από ηλεκτρικό ρεύμα καλέστε αμέσως αδειούχο ηλεκτρολόγο για να ελέγξει την εγκατάσταση σας.

Μην επεμβαίνετε ποτέ και για οποιοδήποτε λόγο στον ηλεκτρικό πίνακα.

Προστατέψτε τα παιδιά σας από τις ηλεκτρικές συσκευές  καθώς και από πρίζες τοποθετώντας ασφάλιστρα.

Καλέστε αδειούχο εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο να ελέγξει τη γείωση του σπιτιού σας μετά από οποιαδήποτε υδραυλική επισκευή αν έχετε γείωση στις παλαιές εγκαταστάσεις.

Επιβάλλεται σε κάθε εγκατάσταση να τοποθετηθεί ρελέ προστασίας. (ρελέ προστασίας).

Μην χρησιμοποιείτε φις τύπου σούκο σε τριπολικές πρίζες  

Αποφεύγετε από μία πρίζα να χρησιμοποιείτε πολύμπριζα, χωρίς να έχετε πρώτα συμβουλευτεί ηλεκτρολόγο.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η

Στην υποχρεωτική κατασκευή της θεμελιακής γείωσης σε όλες τις νεοαναγειρόμενες οικοδομές. 


Λέξεις Κλειδιά:Ασφαλή,ηλεκτρολογική,εγκατάσταση,