Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Κίνδυνοι από ηλεκτρικό ρεύμα

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

Α. ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

Εγκαύματα στο σώμα λόγω επίδρασης του ηλεκτρικού τόξου  (εγκαταστάσεις ισχύος υψηλής τάσης)

- Επικίνδυνα ρεύματα που διέρχονται μέσα από το ανθρώπινο σώμα (μέση και χαμηλή τάση)

 

Β. ΠΥΡΚΑΓΙΑ

- Πυρκαγιά που οφείλεται σε ηλεκτρικό τόξο, βραχυκύκλωμα

- Πυρκαγιά που οφείλεται σε υπερφόρτωση, καταστροφή της μόνωσης των αγωγών

- Πυρκαγιά που προκαλείται λόγω υψηλών θερμοκρασιών, κ.λπ.

Γ. ΕΚΡΗΞΗ

- Έκρηξη σε ατμόσφαιρα εύφλεκτων μιγμάτων εξαιτίας σπινθήρων από στατικό ηλεκτρισμό, λειτουργία διακοπτών κ.λπ.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Ηλεκτροπληξία ονομάζεται η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα από το ανθρώπινο σώμα και συμβαίνει όταν μεταξύ δύο σημείων του σώματος υπάρχει τάση (διαφορά δυναμικού) ικανή, ώστε να επιτευχθεί ροή του  ρεύματος που είναι ανάλογη με την (ηλεκτρική)  αντίσταση του σώματος.

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

Οι επιπτώσεις της ηλεκτροπληξίας ενδέχεται να είναι:

 •  Δευτερογενή ατυχήματα από ασθενή συνήθως ηλεκτρικά ρεύματα που μπορεί να προκαλέσουν π.χ. πτώση ή ολίσθηση λόγω πανικού
 •  Επικίνδυνα ρεύματα που ρέουν μέσα από το ανθρώπινο σώμα. Αυτά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές βιολογικές βλάβες, ακόμα και τον θάνατο.
 • Εγκαύματα στο σώμα λόγω επίδρασης του ηλεκτρικού τόξου.  Αυτό εμφανίζεται συνήθως σε ατυχήματα με εγκαταστάσεις ισχύος υψηλής τάσης.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ

Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκληθεί με τους παρακάτω τρόπους:

• Επαφή με ενεργό αγωγό (ακροδέκτη).

• Επαφή με φθαρμένο (λόγω φυσιολογικής φθοράς της μόνωσής του ή χτυπημένο) ηλεκτροφόρο καλώδιο.

• Επαφή με ηλεκτρική συσκευή ή μηχανισμό που έχει βλάβη με αποτέλεσμα τη δημιουργία

βραχυκυκλώματος ή διαρροής.

• Εκφόρτωση στατικού ηλεκτρισμού (π.χ. Πυκνωτές ή ακόμα και κεραυνός).

 

Η ηλεκτροπληξία μπορεί να προκληθεί με τους Παρακάτω  τρόπους :

 • Επαφή με ενεργό αγωγό  (Ακροδέκτη)
 • Επαφή με φθαρμένο  (λόγω φυσιολογικής φθοράς της Μόνωσής του ή χτυπημένο) Ηλεκτροφόρο καλώδιο.
 • Eπαφή με ηλεκτρική συσκευή ή μηχανισμό που έχει βλάβη με αποτέλεσμα τη δημιουργία  βραχυκυκλώματος ή διαρροής.
 • Εκφόρτωση στατικού ηλεκτρισμού (π.χ. Πυκνωτές ή ακόμα και κεραυνός).

 

 

ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ;

 

                                     από τη χρονική διάρκεια επαφής με το ρεύμα

 •  από την τάση και την ένταση του ρεύματος
 •  από τη διαδρομή του ρεύματος δια του σώματος
 •  από τη συχνότητα ή μορφή του ρεύματος, δηλαδή εναλλασσόμενο, συνεχές, κρουστικό ρεύμα
 •  από τη δεδομένη κατάσταση του οργανισμού (εξασθενημένος, φαγωμένος, ιδρωμένος)
 •  από την υγρασία του χώρου
 •  από την επιφάνεια επαφής και εξόδου του ρεύματος.

Πρακτικός κανόνας: Το ηλεκτρικό ρεύμα ακολουθεί πάντα την

κατεύθυνση που παρουσιάζει τη μικρότερη αντίσταση

 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

 

Η διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος μέσω του

ανθρώπινου σώματος καθορίζεται από το νόμο του Ohm:

V / R

Επομένως, για σταθερή τάση επαφής π.χ. 230 V, η ένταση του

ρεύματος εξαρτάται από την αντίσταση του ανθρώπινου σώματος.

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Μικρή Αντίσταση  =  μεγάλη ροή ηλεκτρικού ρεύματος  =

Μεγάλος Κίνδυνος  = θανατηφόρο ατύχημα

Μεγάλη Αντίσταση = μικρή ροή ηλεκτρικού ρεύματος =

Μικρός Κίνδυνος = ηλεκτρικό ατύχημα

 

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

ΣΩΜΑΤΟΣ

Η σύνθετη αντίσταση του ανθρώπινου σώματος είναι κυρίως ωμική

και κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στα 2000 Ω, με ελάχιστη

χωρητικότητα.

Οι χαρακτηριστικές τιμές της αντίστασης ανάλογα με την διαδρομή

που ακολουθεί το ηλεκτρικό ρεύμα μέσα στο ανθρώπινο σώμα είναι:

Χέρια - Γλουτός 300 Ω

Χέρι – Γλουτός 550 Ω

Χέρια – Στήθος 230 Ω

Χέρι – Στήθος 450 Ω

Χέρια – Πόδια 500 Ω

Χέρι – Πόδια 750 Ω

Χέρι – Χέρι ή Πόδι - Πόδι 1000 Ω

Διαδρομή του Ρεύματος Τιμή αντίστασης

Ο άνθρωπος συγκαταλέγεται στα «σώματα» μικρής αντίστασης και για το

λόγο αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται η γυμνή επαφή με εγκαταστάσεις με

τάση λειτουργίας άνω των 50 Volt

 

 

 


Λέξεις Κλειδιά:Εισάγετε keywords