Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

τυπος του Ω

          Για όσους δεν θυμούνται τους βασικούς τύπους της ηλεκτρολογίας υπάρχει ο κύκλος του Ohm, που συνδέει την ένταση, την τάση, την αντίσταση και την ισχύ. Κάντε κλικ πάνω στην εικόνα για εμφάνιση αυτής σε υψηλή ανάλυση (κυκλοφορεί και σε ρολόι τοίχου).

Ο Νόμος του Ohm

Γύρω στα 1825 ο Γεώργιος Ωμ (Georg Simon Ohm) απέδειξε οτι όλα τα υλικά σώματα, ακόμη και τα καλύτερα μέταλλα, εμφανίζουν αντίσταση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή η αντίσταση μεγαλώνει όσο αυξάνει το μήκος ή μειώνεται όταν αυξάνει η διατομή του αγωγού,  τον οποίο διαρρέει το ρεύμα. Ο Ωμ διατύπωσε μια σχέση που συνδέει την τάση του ρεύματος, την ένταση και την αντίσταση ενός κυκλώματος, που είναι γνωστή ως "Νόμος του Ωμ".

Εκφράζει τη σχέση των τριών θεμελιωδών μεγεθών του ηλεκτρισμού: Αντίσταση, Ηλεκτρική Τάση και Ένταση Ρεύματος. 
Εκφράζεται με την εξίσωση

Ι = V /Rόπου i είναι η ένταση σε Amber, V η τάση σε Volt και R η αντίσταση σε Ohm.

 

 

 

Πηγή: Ηλίας Λάμπρου 


Λέξεις Κλειδιά:Τύποι,ηλεκτρολογίας,νόμος του Ohm,