Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Σεμινάριο PLC για Προγραμματιζόμενους Λογικούς ελεγκτές - Βασικό επίπεδο

Ο Σύνδεσμός μας διοργανώνει σεμινάριο σε δεκαεξαμελές τμήμα για PLC Προγραματιζόμενους Λoγικούς ελεγκτές - Βασιkό επίπεδο στα γραφεία του με εκπαιδευτή τον Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, Μηχανικό Η/Υ Ε.Μ.Π με Msc Control Systems και Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε.Ι Πειραιά κο Δημήτριο Αθανασόπουλο.

Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια 35 εκπαιδευτικές ώρες και θα πραγματοποιηθεί στις εξής ημερομηνίες: Παρασκευή 12.4, Σάββατο 13.4, Κυριακή 14.4, Σάββατο 20.4 και Κυριακή 21.4.2019.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ηλεκτρολόγους και ηλεκτρονικούς συντηρητές ή προϊσταμένους τμημάτων συντήρησης, οι οποίοι ασχολούνται με αυτοματοποιημένα συστήματα και είναι γνώστες του ηλεκτρολογικού σχεδίου και, γενικότερα, της φιλοσοφίας των αυτοματισμών.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να ειναι γνώστες των Windows, του ηλεκτρολογικού υλικού (διακόπτες - ασφάλειες - ηλεκτρονόμοι  ισχύος) ως μέρος κυκλώματος αυτομαστισμού, των βασικών πυλών ψηφιακών κυκλωμάτων AND, OR και  NOT και να είναι εξοικειωμένοι με τον κλασικό αυτομαστισμό.


Λέξεις Κλειδιά:Σεμινάριο, plc