Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Αν. & Μ. Τεχνικής Εκπαίδευσης ολοκλήρωσε τη Δευτέρα 16/10/17 την Πράξη Αγάπης προς το Χριστοδούλειο Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών, στο Χαϊδάρι, υλοποιώντας και το δεύτερο σκέλος των εργασιών του που είχε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας στον τομέα του φωτισμού.Για περισσότερα :https://www.facebook.com/Psehgr/


Λέξεις Κλειδιά: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ