Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Γενική Συνέλευση Πανελληνίου Συνδέσμου 2017

ην ετήσια τακτική του Γενική Συνέλευση πραγματοποίησε το πρωί της Κυριακής 19/3/17 στα Γραφεία του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτ. & Μ. Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΠΣΕΗΠΑΜΤΕ). Πέρα από την πλήρη ενημέρωση από τη διοίκηση σχετικά με τη δράση και τους νέους στόχους του αθηναϊκού σωματείου, που εγκρίθηκαν παμψηφεί, τα παρόντα μέλη είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά και από τη φοροτεχνικό του σωματείου πάνω σε λογιστικά ζητήματα που τους απασχολούν και κυρίως για την υποχρέωση τήρησης POS. Να σημειωθεί ότι, μεταξύ άλλων αποφάσεων, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την πρόταση της διοίκησης για αδελφοποίηση του ΠΣΕΗΠΑΜΤΕ με το Σύνδεσμο Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου (ΣΕΗΚ).

Δείτε περισσότερα : https://www.facebook.com/Psehgr/
 
Πηγή η Εφημερίδα ¨" Ο Εγκαταστατης" 
 
 
 

 


Λέξεις Κλειδιά:Γεν. Συν. 2017