Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

6η επίσκεψη στο Μουσείο Ηλεκτρισμού

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη του ΙΕΚ ΑΚΜΗ στο Μουσείο Ηλεκτρισμού στις 11/6/2015.


Λέξεις Κλειδιά:6η επίσκεψη στο Μουσείο Ηλεκτρισμού