Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


Καλώς ήρθες | Διαχείριση | Αποσύνδεση
 

Εγκαταστάσεις εντός σκυροδέματος

 Εγκαταστάσεις εντός σκυροδέματος

Σημειώσεις εκπαιδευτικής ημερίδας από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Συνταξιούχων Ηλεκτρολόγων  

 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

 

Η κατασκευή των σωληνώσεων εντός του σκυροδέματος στην Ελλάδα ξεκινά δειλά-δειλά το έτος 1966, με την χρήση τσίγκινων κουτιών λαδιού 1kg από τα βενζινάδικα, για βάση υποδοχής (κυτίον SPOT) φωτιστικού χωνευτού SPOT εντός του σκυροδέματος και σωλήνα χαλύβδινη ευθεία και σπιράλ όπου απαιτείτο.

Δύο χρόνια μετά το έτος 1968 σε μεγάλες κατασκευές, όπως σχολικά κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κινηματογράφους, εργοστάσια, ξεκινά κατασκευή εντός του σκυροδέματος γραμμών φωτιστικών σημείων, γραμμών παροχών με την χρήση χαλυβδοσωλήνων ευθείων και σπιράλ.

Το έτος 1972 ξεκινά να κατασκευάζεται πλέον όλη η εγκατάσταση ισχυρών και ασθενών ρευμάτων (σε μεγάλες κατασκευές) εντός του σκυροδέματος με την χρήση χαλυβδοσωλήνων ευθείων και σπιράλ και κυτίων χαλύβδινων και πλαστικών, χωρίς να εξαιρείται καμία κατασκευή.

Το έτος 1980 με την παραγωγή από τις βιομηχανίες ηλεκτρολογικού υλικού, σωλήνων πλαστικών βαρέως τύπου, κυτίων πλαστικών SPOT, διακλαδώσεως ανθυγρού διαφόρων διαστάσεων, εφαρμόζεται η τεχνική των εγκαταστάσεων εντός του σκυροδέματος, και στις ιδιωτικές κατασκευές, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, κατασκευάζοντας το 80% της εγκατάστασης ασθενών και ισχυρών ρευμάτων. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε μονοκατοικίες (βίλλες), συγκροτήματα γραφείων, εμπορικά κέντρα, εφαρμόζεται και η κατασκευή εντός του σκυροδέματος και πριν την κατασκευή της τοιχοποιίας η εγκατάσταση κεντρικής ηλεκτρικής σκούπας.

Το έτος 2006 αλλάζουν οι δομές στις κατασκευές των κτιρίων. Εφαρμόζοντας τις οδηγίες για ενεργειακά κτίρια, παντρεύοντας τον φυσικό φωτισμό με τον τεχνητό. Αποτέλεσμα δημιουργίας πολλών ανοιγμάτων, αίθρια, ματιέρες, κατασκευή εντός του σκυροδέματος και πριν την τοιχοποιία, εγκατάσταση φωτοαγωγών (φωτοδίοδοι), με αποτέλεσμα 1. Την μείωση έως και 80% της ηλεκτρικής ενέργειας 2. Μείωση της θερμότητας σε σχέση με τον τεχνητό φωτισμό.

Εφαρμόζοντας την αρχική ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, και σε συνεργασία με τα εμπλεκόμενα συνεργεία, χωρίς αποκλίσεις, με αυστηρές προδιαγραφές, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα σύγχρονα υλικά, κατασκευάζουμε σύγχρονες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και όχι μόνο, αποφεύγοντας πολύπλοκες και δαπανηρές κατασκευές. (επιχρίσματα, ψευδοροφές, ειδικές κατασκευές).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Κατασκευή

Παρ’ ότι η τεχνική της κατασκευής της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης εντός του σκυροδέματος εφαρμόζεται στην Ελλάδα από το 1966 (σε πολύ λιγότερο χρόνο, λιγότερα ημερομίσθια, ποιοτική για μια ζωή, αποφεύγοντας την καταστροφή της τοιχοποιίας), οι περισσότεροι των συναδέλφων δεν έχουν υιοθετήσει την τεχνική κι εξακολουθούν να εφαρμόζουν την παραδοσιακή τεχνική των εγκαταστάσεων εντός της τοιχοποιίας, με τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουν στα σύγχρονα κτίρια μεγάλα ανοίγματα με αποτέλεσμα να μην έχουν οριζόντια περάσματα των γραμμών, και να καταφεύγουν σε λύσεις μη αποδεκτές από το εν ισχύ πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, με επακόλουθο τις συνέπειες μιας τέτοιας κατασκευής.

 

 

 

Θεωρώ ότι ανεξάρτητα από το είδος της κατασκευής, θα πρέπει να υιοθετηθεί από την πολιτεία:

  1. Η εφαρμογή και τήρηση της αρχικής μελέτης κατασκευής των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που κατατίθεται στον φάκελο έργου στην πολεοδομία, χωρίς αποκλίσεις.
  2. Η κατασκευή μέρους της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης εντός του σκυροδέματος, όπως: λήψεις φωτιστικών σημείων, για να αποφύγουμε την χρήση αγωγών ΝΥΜ πλακέ (εγκατάσταση επισκέψιμη και αντικαταστάσιμη). Βασικές γραμμές όπως: γραμμή παροχής πίνακος – μετρητού ΔΕΗ, θέση γενικού πίνακος, αναχωρήσεις γραμμών από θέση γενικού πίνακος στους διάφορους χώρους π.χ. ΚΟΙΤΩΝ μία γραμμή φωτισμού, μία γραμμή ρευματοδοτών, μία γραμμή A/C ΚΟΥΖΙΝΑ, μία γραμμή φωτισμού, μία γραμμή ρευματοδοτών πάγκου, μία γραμμή μαγειρείου, μία γραμμή πλυντηρίου πιάτων, μία γραμμή φούρνου κ.λ.π. Όπως επίσης, γραμμών ασθενών ρευμάτων, από το κεντρικό σημείο στις εκάστοτε λήψεις των χώρων. Έτσι θα αποφύγουμε τις κακοτεχνίες και αποκλίσεις βάσει του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, την καταστροφή της τοιχοποιίας και του σκυροδέματος.

 

Προμηθευόμαστε τα απαραίτητα υλικά για την κατασκευή της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης εντός του σκυροδέματος, όπως: σωλήνες βαρέως τύπου, κουτιά SPOT, κουτιά μπετού διακλαδώσεως, διακόπτου κ.λ.π., κρατώντας αντίγραφα των παραστατικών αγοράς (τιμολόγια, Δ.Α.) στον φάκελο έργου. Επικοινωνούμε με του υπεύθυνους των εμπλεκομένων συνεργείων, κατασκευή ξυλότυπου, σιδεράς, για να εναρμονισθούμε με την  κατασκευή και να κατασκευάσουμε την ηλεκτρική εγκατάσταση εντός του σκυροδέματος την κατάλληλη στιγμή.

 

 

Σύμφωνα με την τεχνική ανάλυση βλέπε ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ εφημερίδα ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ φύλλο 763 σελίδα 9 Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου 2004. Χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία και μέσα ατομικής προστασίας για αποφυγή ατυχήματος (φόρμα, μπότες, κράνος, γάντια). Μετά το πέρας της κατασκευής, συμπληρώνουμε το ημερολόγιο εργασίας και τον πίνακα απασχολουμένων, τα οποία τηρούμε στον φάκελο έργου.

 

 

 

Για την διεκπεραίωση της εκπαιδευτικής ημερίδας, συνεργάστηκαν:

Μελέτη, εκτέλεση και παρουσίαση: Γιώργος Κισσανδράκης και Λευτέρης Σκαρής


Λέξεις Κλειδιά:Εγκαταστάσεις εντός σκυροδέματος