Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης


 

ΣΑΖΑΚΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

           

 

Σαζακλής Ν. Μιχάλης

Καδμείας 40Α, Τ.Κ. 11855, Βοτανικός Αθήνα

Τηλ.: 2104027393, 2103456353, 3908249999

Περιγραφή

Promos

Βρείτε μας εδώ