Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης


 

ΓΚΟΥΣΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η δουλειά μου είναι το πάθος μου. Φροντίζω διαρκώς να αναβαθμίζω τις γνώσεις μου παρακολουθώντας επιμορφωτικά σεμινάρια, για τις τελευταίες καινοτόμες τεχνολογίες. Στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς, η ποιότητα της δουλειάς μου και ο επαγγελματισμός μου, κάνουν τα έργα μου ξεχωριστά. Σκοπός μου είναι πάντα να καλύπτω τις προσδοκίες του πελάτη μου και να φροντίζω το χώρο που εργάζομαι, σαν να ήταν δικός μου. Η ποιότητα κατασκευής, η λειτουργικότητα και το εξαιρετικό τελικό αποτέλεσμα, είναι αυτά που με καθιερώνουν στο χώρο μου και δημιουργούν μια σχέση εμπιστοσύνης.

Περιγραφή

Αναλαμβάνουμε τις παρακάτω υπηρεσίες για επαγγελματίες και ιδιώτες:

ΚΤΗΡΙΑ
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων – Θεμελειακές γειώσεις – Φωτισμός

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών και ασθενών ρευμάτων – Φωτισμός

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων – Φωτισμός

ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Πρωτόκολλα ΚΕΗΕ – Πρωτόκολλα ΕΛΟΤ HD 384 – ΥΔΕ ΥΠΔΚΕ

Promos

 

Βρείτε μας εδώ