Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


 

Μουσείο Ηλεκτρισμού

Μουσείο Ηλεκτρισμού στην Εκθεση ηλεκτρολογικού υλικού

Οι συνταξιούχοι του ΠΣΣΗ  αναλαμβάνουν δράση και μας χαρίζουν την ιστορία των υλικών ηλεκτρολογικών  εγκαταστάσεων  με το δικό τους  μοναδικό τρόπο

 


Λέξεις Κλειδιά:Εισάγετε keywords