Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης


 

Σεμινάριο θέμα

 

 

 

Σεμινάρια που έχουν πραγματοποιηθεί από τον σύνδεσμο στα παρακάτω link

ΧΩΡΟΣ ΣΜ

INTERLIGHT

ΠΣΕΗ ΠΑΜΤΕ  ΥΔΚΕ             18-06-2014 & 25-06-2014

 

 ΑΕΝΑΟΣ  αυτόνομα  φωτοβολταικά  συστήματα      23-06-2014

 

HAGER   Φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων   16-06-2014

 

HAGER   παρουσίαση νέων προϊόντων              2-04-2014

 

Μεταβολές   στον  Κ.Φ.Α.Σ.                                  7-2-2014


Λέξεις Κλειδιά:σεμινάρια,ηλεκτρολογικών,φόρτιση,αυτοκινήτων