Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


 

Σεμινάρια  με επιδότηση

 


ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΕΞΥΠΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η Πανελλήνια  Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων (Π.Ο.Σ.Ε.Η) σε συνεργασία με  το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ διοργανώνει επιδοτούμενα Σεμινάρια  20 ατόμων  πάνω στις Έξυπνες Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις  και  την απομακρυσμένη διαχείριση. Το πρόγραμμα  κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια  50 ωρών , εκ των οποίων 34 ώρες θεωρία   και 16 ώρες πρακτική.  


Λέξεις Κλειδιά:Εισάγετε keywords