Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


 

Αναστολή της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Αγαπητέ Συνάδελφε,

    Με το έγγραφό μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την υποχρεωτική αναστολή πραγματοποίησης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου μας, λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού.

    Στο πλαίσιο των προστατευτικών μέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση στις αρχές Μαρτίου 2020 για τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19, ανεστάλη η διεξαγωγή Συνεδρίων, Γενικών Συνελεύσεων, κ.λπ. και, βάσει του Άρθρου 28 του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α΄ 104/30.05.2020), παρατάθηκαν οι θητείες των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων & Εργοδοτών μέχρι τις 30.09.2020.

    Μετά τη σταδιακή άρση των μέτρων στα μέσα Ιουνίου 2020, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας μετέθεσε για τον Σεπτέμβριο την επαναξιολόγηση της κατάστασης και συνεπώς τη λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

    Η απόφαση αυτή ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία του προσωπικού και των συναδέλφων από τον ιό του κορωνοϊού. Εκτός αυτού, η Γενική Συνέλευση δεν θα μπορούσε να διεξαχθεί νωρίτερα, δεδομένου ότι θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί σε αίθουσα ξενοδοχείου τη στιγμή που η λειτουργία των ξενοδοχείων της Αθήνας είχε ανασταλεί μέχρι τις 15.06.2020. Σε αυτά συνυπολογίστηκε και η εύλογη ανησυχία των συναδέλφων για την υγεία τους μετά την περίοδο της καραντίνας.

    Ακολούθως, τον Αύγουστο 2020 η Κυβέρνηση, με σειρά Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, προχώρησε σε έκτακτες ρυθμίσεις, οι οποίες απαγόρευαν τις συναθροίσεις άνω των πενήντα (50) ατόμων στην Περιφέρεια Αττικής μέχρι τις 15.09.2020. Συνεπώς, ανεστάλη εκ νέου η διεξαγωγή συνεδρίων, Γενικών Συνελεύσεων, κ.λπ., ενώ με νέα νομοθετική ρύθμιση Άρθρο 25 του Ν.4772/2020 (ΦΕΚ Α΄ 177/15.09.2020) δόθηκε νέα παράταση στη θητεία των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων μέχρι τις 31.12.2020.

    Η ανησυχητική αύξηση κρουσμάτων κορωνοϊού τις τελευταίες εβδομάδες και ο κώδωνας κινδύνου από τους επιστήμονες οδήγησε την Κυβέρνηση σε νέα απόφαση, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η συνάθροιση άνω των εννέα (9) ατόμων στην Περιφέρεια Αττικής μέχρι τις 04.10.2020 (ΦΕΚ Β΄4019/20.09.2020).

    Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας δεν μπορεί να προχωρήσει στην πραγματοποίηση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τουλάχιστον μέχρι τις 04.10.2020, οπότε και ισχύουν τα μέτρα.

    Συνάδελφε, το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας ως βασική του αρχή τη διαφάνεια για τα διοικητικά και οικονομικά πεπραγμένα, καλεί όποιον συνάδελφο το επιθυμεί να απευθυνθεί στη Γραμματεία του Συνδέσμου, προκειμένου να υλοποιήσει, κατόπιν συνεννοήσεως, οποιοδήποτε διοικητικό ή οικονομικό έλεγχο για τα πεπραγμένα της τρέχουσας περιόδου. Από τη στιγμή κατά την οποία δεν είναι δυνατή, τουλάχιστον επί του παρόντος, η διεξαγωγή της τακτικής Γενικής μας Συνέλευσης, είμαστε στη διάθεση των συναδέλφων που επιθυμούν να ενημερωθούν για όλα τα θέματα διοικητικής και οικονομικής διαχείρισης της προηγούμενης περιόδου.

    Τέλος, αναφορικά με τα θέματα που αφορούν την έγκριση παροχής οικονομικής βοήθειας σε συναδέλφους από τον Χρεωπιστωτικό Λογαριασμό Αλληλεγγύης, σας ενημερώνουμε ότι αναγκαστικά θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα έως ότου πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας.    


Λέξεις Κλειδιά:Γενική Συνέλευση