Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης


 

Νεο Διοικητικό Σύμβουλιο ΠΣΕΗ ΠΑΜΤΕ

 Νεο Διοικητικό Σύμβουλίο

Στις 26  Μαρτίου 2018 έγινε σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι η εξής:

Πρόεδρος : Καυκαλάς Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος : Πέτροπουλος Δημήτριος

Γεν.Γραμματέας: Πατσής  Χαράλαμπος

Ταμίας :Χατζηθεοδωρίδης Γεώργιος

¨Εφορος :Σωτηρίου Ιωάννης

Αν.Γεν.Γραμματέας: Περγαντής Αναστασίος

Τακτικό Μέλος: Μπιτσίος Βασίλειος


Λέξεις Κλειδιά:Δ.Σ