Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης


 

Αιμοδοσία 15 Δεκεμβρίου 2018

Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 στα γραφεία του Συνδέσμου μας θα πραγματοποιηθεί  η 2η Αιμοδοσία για το 2018. Ώρες Αιμοδοσίας 10:30 με 15:30 

Δεν χρειάζεται να είμαστε γενναίοι ούτε πλούσιοι για  να σώσουμε μια ζωή…..


Λέξεις Κλειδιά:Αιμοδοσία 2018