Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


 

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΜΕ ΤΗN ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟ Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Στο πλαίσιο του κοινωνικού του έργου, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτ. & Μ. Τεχνικής Εκπαίδευσης, μαζί με εκπροσώπους του Συνδέσμου Αδειούχων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Κύπρου, είχε πραγματοποιήσει στις αρχές Μαΐου τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του Χριστοδούλειου Ιδρύματος Προστασίας Παιδιών, στο Χαϊδάρι (τα δύο σωματεία είχαν συγχρόνως προσφέρει και σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια).  


Λέξεις Κλειδιά:Χριστοδούλειο ίδρυμα