Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης


 

Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας Γραφείων

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε  οτι τα γραφεία του συνδέσμου θα λειτουργούν ως εξής:

Δευτέρα:  07:30 με 20:00

Τρίτη :     07:30 με 20:00

Τετάρτη  :07:00 με 15:00

Πέμπτη : 07:30 με 20:00

Παρασκευή  :07:00 με 15:00

 

εκ της Γραμματείας


Λέξεις Κλειδιά:Ωράριο