Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης


 

Καλοκαιρινό Ωράριο

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατά το μήνα Αύγουστο τα γραφεία μας θα λειτουργήσουν ως εξής:

31 Ιουλίου έως 01 Σεπτεμβρίου 
Δευτέρα – Παρασκευή : 08.00 – 15.00

Δευτέρα 14 Αυγούστου και Τρίτη 15 Αυγούστου θα παραμείνουν κλειστά 

 


Λέξεις Κλειδιά:ΩΡΑΡΙΟ 2017