Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


 

Ετήσια Γενική Συνέλευση 2017

                                                  ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2017

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΩΡΑ 09:30 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΠΤΥΧ.ΑΝΩΤ.ΚΑΙ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ Β΄ΟΡΟΦΟ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ  ΛΕΩΝΙΔΟΥ 30 ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟ


Λέξεις Κλειδιά: