Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


 

10η Επίσκεψη στο Μουσείο Ηλεκτρίσμου

10η Επίσκεψη στο Μουσείο Ηλεκτρίσμου

Το Μουσείο Ηλεκτρισμού υποδέχτηκε την Τρίτη 22/11/16 το Τμήμα Ηλεκτρολογίας της Σιβιτανιδείου Σχολής. Οι μαθητές και καθηγητές της Σχολής ξεναγήθηκαν στο χώρο από τον πρόεδρο, τον γεν. γραμματέα και το μέλος του Πανελληνίου Συνδέσμου Συνταξιούχων Ηλεκτρολόγων, Γιώργο Κισσανδράκη, Λευτέρη Σκαρή και Αποστόλη Ελευθερίου, ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία να λάβουν και μια χρήσιμη ενημέρωση για την Αντικεραυνική προστασία σε Ε.Η.Ε από τον κο Μιχάλη Μήτση της εταιρείας EΛΕΜΚΟ που ήταν ο χορηγός της εκπαιδευτικής επίσκεψης .

   

 

 

 


Λέξεις Κλειδιά:10η Επίσκεψη στο Μουσείο Ηλεκτρίσμου