Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης


 

ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΕΣ!!!

ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΕΣ!!!

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων στηρίζει τον Άγγελο και συνεχίζει την προσπάθεια ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης...
‪#‎for_an_angel‬


Λέξεις Κλειδιά: ΘΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΕΣ!!!