Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ

  ΑΥΞΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 

Το Προεδρικό Διάταγμα για την αύξηση των επαγγελματικών αδειών των Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο ΦΕΚ Τεύχος

Α΄Αριθμ. Προεδρ. Διατάγματος 50/3-03-2003.


            Αδεια Α΄ειδικότητας - 1ης κατηγορίας

για όσους ασκούν αποδεδειγμένα το επάγγελμα επί μία εξαετία από την απόκτηση της αδείας τους, ο φωτισμός από 25 ΚW αυξάνεται σε 35 KW,οι εγκαταστάσεις οικιακών συσκευών θερμάνσεως από 35KW αυξάνονται σε 55KW και το δικαίωμα σε απλές εγκαταστάσεις κίνησης (Γ ειδικότητας) όταν αυτές αποτελούν ενιαίο έργο της  ηλεκτρικής εγκατάστασης από 10ΚW αυξάνεται σε 15 KW.

΄Αδεια Α΄ειδικότητας - 2ης κατηγορίας

ο φωτισμός από 50KW αυξάνεται σε 65KW , οι εγκαταστάσεις οικιακών συσκευών θερμάνσεως από 55KWαυξάνεται σε 65KW και το δικαίωμα σε απλές εγκαταστάσεις κίνησης (Γ΄ειδικότητας)  όταν αυτές αποτελούν ενιαίο έργο ηλεκτρικής εγκατάστασης από 10KW αυξάνεται σε 15KW.

΄Αδεια Α΄ ειδικότητας - 3ης κατηγορίας

το όριο της εγκατεστημένης συνολικής ισχύος από 100KW αυξάνεται σε 125KW  και το δικαίωμα σε απλές εγκαταστάσεις κίνησης (Γ΄ειδικότητας) όταν αυτές αποτελούν ενιαίο έργο της ηλεκτρικής εγκατάστασης από 10KW αυξάνεται σε 15KW.

΄Αδεια Γ΄ειδικότητας - 1ης κατηγορίας

για όσους ασκούν αποδεδειγμένα το επάγγελμα επί μία εξαετία από την απόκτηση της αδείας τους, η κίνηση από 100KW αυξάνεται σε 125 KW και το δικαίωμα σε απλές εγκαταστάσεις φωτισμού (Α΄ειδικότητας ) όταν αυτές αποτελούν ενιαίο έργο της ηλεκτρικής εγκατάστασης από 15KW  αυξάνεται σε 25KW .

΄Αδεια Γ΄ειδικότητας - 2ης κατηγορίας

η κίνηση από 100KW αυξάνεται σε 125KW και το δικαίωμα σε απλές εγκαταστάσεις φωτισμού (Α΄ειδικότητας) όταν αυτές αποτελούν ενιαίο έργο της ηλεκτρικής εγκατάστασης από 15KW αυξάνεται σε 25KW.

Άδεια Γ΄ειδικότητας - 3ης κατηγορίας

η κίνηση από 125KW αυξάνεται σε 150KW και το δικαίωμα σε απλές εγκαταστάσεις φωτισμού (Α΄ειδικότητας) όταν αυτές αποτελούν ενιαίο έργο της ηλεκτρικής εγκατάστασης από  15KW αυξάνεται σε 25KW.

 


Λέξεις Κλειδιά:Επεκταση.Αδειων,