Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


 

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

                                 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Στη λήψη μιας σειράς χρήσιμων και ιδιαίτερα πρωτοποριακών αποφάσεων πάνω σε καίρια κλαδικά ζητήματα, καθώς και σε θέματα λειτουργίας και αρτιότερης οργάνωσης του σωματείου, κατέληξε η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτ. & Μ. Τεχνικής Εκπαίδευσης (ΠΣΕΗΠΑΜΤΕ) που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23/3/16 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας

 

 

 

                                                                                                                                                   Πηγή

                                                                                                                                        ¨ο Εγκαταστάτης¨


Λέξεις Κλειδιά:ΓΕΝ.ΣΥΝ.2016