Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


 

Κινητοποιηση της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. 4/2/16

Τα μέλη του Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης (Π.Σ.Ε.Η.Π.Α.Μ.Τ.Ε.) για ακόμη μια φορά συμμετείχαν δυναμικά στην κινητοποίηση της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) την Πέμπτη 04 Φεβρουαρίου 2016, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίδρασή τους στις ρυθμίσεις που περιέχονται στο σχέδιο της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, οι οποίες οδηγούν στην εξαθλίωση και στο κλείσιμο των επιχειρήσεων.

 

 

 

 
 

 


Λέξεις Κλειδιά:Κινητοποιηση της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.