Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


 

Τραπεζική αργία - Προθεσμίες για καταβολή φόρων, εισφορών, κ.λπ

Τραπεζική αργία - Προθεσμίες για καταβολή φόρων, εισφορών, κ.λπ.


Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN

Τραπεζική αργία ορίστηκε σύμφωνα με το άρθρο Πρώτο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 28ης Ιουνίου 2015, η χρονική περίοδος από 28 Ιουνίου έως και 6 Ιουλίου 2015

Καταβολή βεβαιωμένων προς την φορολογική διοίκηση

έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της αργίας

ΠΟΛ.1136/30.6.2015

09/07/2015

Καταβολή δόσεων ρυθμίσεων στην φορολογική διοίκηση

έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της αργίας

ΠΟΛ.1136/30.6.2015

09/07/2015

Αναστολή προθεσμίας για την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής

έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της αργίας

ΠΟΛ.1140/1.7.2015

09/07/2015

Αναστολή αίτησης αναστολής ενώπιον της υπηρ. εσωτ. επανεξέτασης

έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την λήξη της αργίας

ΠΟΛ.1140/1.7.2015

09/07/2015

Εξόφληση τιμολογίων > 500 ευρώ με μετρητά(σ.σ. για τιμολόγια που εκδόθηκαν έως 28/6/2015)

Μέχρι την λήξη της τραπεζικής αργίας

ΠΟΛ.1143/3.7.2015

06/07/2015

Μη εκτέλεση κατασχετηρίων εις χείρας τραπεζών κατά οφειλετών Κ.Ε.Α.Ο.

Μέχρι την λήξη της τραπεζικής αργίας

Αρ. Πρωτ.: Γ36/04/207/2.7.2015

06/07/2015

       

Προθεσμίες των οποίων η καταληκτική προθεσμία δεν συναρτάται με την τραπεζική αργία

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ που λήγουν 30.6

 

Αριθμ. Πρωτ. Ε10/3/30.6.2015

10/07/2015

Καταβολή δόσεων ρύθμισης ΙΚΑ

Αριθμ. Πρωτ. Ε10/3/30.6.2015

10/07/2015

Καταβολής δόσεων ρύθμισης ΟΑΕΕ

Ανακοίνωση

10.07.2015

Προθεσμίας διενέργειας τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο.

Αριθμ. πρωτ.Οικ. 41267/3423/2.7.2015

11/07/2015

Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών Ε.Τ.Α.Α. έτους 2014

Ανακοίνωση

31/7/2014

Καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΤΣΜΕΔΕ Α΄ εξαμήνου 2015

Ανακοίνωση

31/08/2015 για τους προ του 1993 ασφαλισμένους
και
30/09/2015 για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους

Μετά την ανακοίνωση της Δευτέρας 06/07/2015 δίνεται παράταση 2 ακόμη ημερών για την τραπεζική αργία,επομένως οι προσθεσμίες ισχύουν για άλλες δύο ημέρες.
 


Λέξεις Κλειδιά:Τράπεζες,προθεσμία