Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης


 

Επίσκεψη στο εργοστασίο της VIOKAR

Στιγμιότυπα από την επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων στο εργοστάσιο της Viokar στο Κορωπί στις 25/5/15. Τα μέλη του αθηναϊκού σωματείου ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις από τη διοίκηση και στελέχη της εταιρείας και παρακολούθησαν από κοντά όλη τη διαδικασία παραγωγής και τυποποίησης των προϊόντων της.
       

 

      

   


πηγή  η εφημερίδα "Εγκαταστάτης"


Λέξεις Κλειδιά:VIOKAR