Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης


 

Αιμοδοσία

Με επιτυχία στέφθηκε η αιμοδοσία του Πανελληνίου Συνδέσμου την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014 στα γραφεία του Σωματείου. Στην συνέχεια, πραγματοποιήθηκε κλήρωση για τους αιμοδότες, των οποίων τα δώρα (5 ταινίες LED LIVEARLIGHT FLEX, 4 μπάλες ποδοσφαίρου και 2 CEM πολύμετρα 916N ECO) ήταν μια προσφορά των εταιρειών Τεχνική Ανάπτυξη και Osram.


Λέξεις Κλειδιά:αιμοδοσία