Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης


 

Παρουσίαση νέων τεχνολογιών φωτισμού από την Bright

Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2014 σε συνεργασία με την εταιρεία Bright Ειδικός Φωτισμός Α.Ε., πραγματοποιήθηκε παρουσίαση νέων τεχνολογιών φωτισμού. Την παρουσίαση που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της εταιρείας, παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον πολλά μέλη του Συνδέσμου μας.

 


Λέξεις Κλειδιά:σεμινάριο, Bright