Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


 

Σεμινάριο Αντικεραυνικών

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΑ

Την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου  και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί  σεμινάριο στα γραφεία του Συνδέσμου μας με θέμα : Επιλογή, Συνδεσμολογία και εκτίμηση  κινδύνου  για τα Αντικεραυνικά


Λέξεις Κλειδιά:Αντικεραυνικά