Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης


 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΛΚΟΥ

                                                           ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού, διοργανώνει εκδήλωση - workshop με τίτλο

                      «Οικιακή Hλεκτρική Aσφάλεια – Eπένδυση Zωής»


Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού, σας προσκαλεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014, και ώρα 18:00, στα γραφεία του στον Ταύρο, Πειραιώς 252, στην εκδήλωση-workshop με τίτλο “Οικιακή Ηλεκτρική Ασφάλεια – Επένδυση Ζωής”.
Η πρόσκληση απευθύνεται στους ηλεκτρολόγους όλων των βαθμίδων, που ασχολούνται με κατασκευές, ελέγχους, ανανεώσεις, επισκευές και προσθήκες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε κατοικίες.
Στόχοι αυτής της εκδήλωσης - workshop είναι η ανάδειξη και ο εντοπισμός ηλεκτρολογικών θεμάτων - προβλημάτων, η αναζήτηση λύσεων και βελτιωτικών προτάσεων αλλά και ευθυνών, η ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και εμπειριών για καλύτερη οικιακή ηλεκτρική ασφάλεια, καθώς επίσης και η ενημέρωση των καταναλωτών για τα θέματα αυτά.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την φόρμα συμμετοχής (συνημμένη) και να την στείλουν ηλεκτρονικά ή με φαξ προκειμένου να λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης καθώς και χρήσιμο επαγγελματικό και ενημερωτικό υλικό που πρόκειται να διατεθεί κατά την διάρκεια της εκδήλωσης.
Μετά το πέρας της εκδήλωσης θα ακολουθήσει και μπουφές.


                                       ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ :
1) Γιατί η οικιακή ηλεκτρική ασφάλεια είναι μια επένδυση ζωής (Ν. Βεργόπουλος)
2) Οι επαγγελματικές ευθύνες για την οικιακή ηλεκτρική ασφάλεια (Γ. Σαρρής)
3) Αναγκαιότητα επανελέγχων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε κατοικίες (Κ. Γερασήμου)
4) Ηλεκτρολογική ενημέρωση οικιακών καταναλωτών (Γ. Σαρρής)
5) Συμπεράσματα ανταλλαγή απόψεων (συντονιστής Ν. Βεργόπουλος


Λέξεις Κλειδιά:ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΛΚΟΥ