Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης


 

Σεμινάρια ΥΔΚΕ

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν τα σεμινάρια για την ορθή συμπλήρωση του νέου εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης Εργασιών (ΥΔΚΕ) στις 18/6 και 25/6 στα γραφεία του Συνδέσμου μας. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον πρόεδρο του Συνδέσμου μας, κο Μάνο Καυκαλά, ο οποίος δεν άφησε αναπάντητο κανένα ερώτημα συναδέλφου.


Λέξεις Κλειδιά:ΥΔΚΕ