Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΔΚΕ 18-06-2014 & 25-06-2014

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΥΔΚΕ

Στις    18/06/14  &  25/06/14  και ώρα 17:00  θα πραγματοποιηθούν  στο σωματείο μας στο β΄ όροφο  σεμινάριο  για την ορθή συμπλήρωση της  Υπεύθυνης  Δήλωσης  Καλής Εκτέλεσης Εργασιών   ( YΔKE).


Λέξεις Κλειδιά:ΥΔΚΕ