Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 2-04-2014

Παρουσίαση νέων προϊόντων

Στις  02/04/2014 και ώρα  18.30 θα πραγματοποιηθεί  Παρουσίαση νέων  Προϊόντων  από την εταιρεία   Hager στα γραφεία της  (Mάτσα  7 Κηφισιά ). 


Λέξεις Κλειδιά:HAGER