Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


 

΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση

Ανακοίνωση

Αγαπητέ Συνάδελφε

Στις 9 Οκτωμβρίου  2013, ημέρα Τετάρτη με ώρα έναρξης 17:00, στην αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (Ακαδημίας 18 - Αθήνα) θα πραγματοποιήθει η ΄Εκτακτη Γενική Συνέλευση  με κύρια θέματα:

1.Ενημέρωση για το Π.Δ 3982/2011 και άλλα κλαδικά θέματα.

2. Υποχρεώσεις ηλεκτρολόγου βάσει του Π.Δ

3.Αντιστοίχιση αδειών

4.Εξεταστέα ύλη

5.Παρουσίαση Site κ.τ.λ

 

 


Λέξεις Κλειδιά: Έκτακτη Γενική Συνέλευση