Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων Πτυχιούχων Ανωτέρας & Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης


 

Ανασύσταση Διοικητικού Συμβουλίου

Στις 09 Φεβρουαρίου 2015 έγινε ανασύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία είναι η εξής:

Πρόεδρος: Καυκαλάς Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος: Πετρόπουλος Δημήτριος

Γεν.Γραμματέας: Καραγιάννης Μιχαήλ

Ταμίας: Χατζηθεοδωρίδης Γεώργιος

Έφορος:Σωτηρίου Ιωάννης

Αν.Γεν.Γραμματέας: Πατσής Χαράλαμπος

Τακτικό Μέλος: Γερασίμου Κωνσταντίνος


Λέξεις Κλειδιά:Δ.Σ