Αστική Εταιρία
Πανελληνίου Συνδέσμου Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων πτυχιούχων ανωτέρας και μέσης τεχνικής εκπαίδευσης


 

Το Μουσείο

Παραχώρηθηκε στέγη για την ίδρυση του Μουσείου Ηλεκτρισμού στις εγκαταστάσεις της ΕΠΑΣ ΡΕΝΤΗ, απο την διοίκηση του ΟΑΕΔ.

     

 

 

 

 

 

 

     Ο χώρος αποτελείται από μία αίθουσα και πατάρι

 

Το πατάρι θα φιλοξενήσει την τεχνική βιβλιοθήκη και γραφείο.

Η αίθουσα θα χωριστεί σε τρία μέρη:

Αριστερό - Δεξιό - και Μέση.

Το Αριστερό Μέρος θα φιλοξενήσει το Μουσείο Ηλεκτρισμού που, μεταξύ άλλων, θα παρουσιάζει:

 • Παραγωγή και Διανομή ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Υλικά κατασκευής Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.
 • Εγκαταστάσεις επί τοιχοποιίας με σωλήνα Μπέρκμαν – πλαστική ευθεία – πλαστική Σπιράλ.
 • Εγκαταστάσεις επίτοιχες με αγωγούς ΝΥΜ – χαλυβδοσωλήνα – πλαστική σωλήνα βαρέως τύπου – κανάλια.
 • Εγκαταστάσεις εντός του σκυροδέματος.
 • Εγκαταστάσεις σε κοίλα τοιχώματα (γυψοσανίδα).
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
 • Πίνακες Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Υλικά κατασκευής πινάκων Διανομής.
 • Αγωγοί – καλώδια – εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Υπογείων Εναερίων γραμμών διανομής.
 • Γειώσεις – Ισοδυναμικές συνδέσεις.
 • Υλικά γειώσεων – Ισοδυναμικών συνδέσεων.
 • Συστήματα ήχου – Εικόνας – Επικοινωνίας – Συναγερμού – Ασφαλείας.
 • Αλεξικέραυνα.
 • Συσκευές – Μηχανήματα – Εργαλεία.
 • Φωτιστικά σώματα.
 • Φωτισμός χώρων – λαμπτήρες.
 • Κανονισμοί Ε.Η.Ε. – Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 – Φωτιστικών

 

Δεξιό μέρος: Θεωρία και πράξη

 

 

Θα πραγματοποιούνται ημερίδες και σεμινάρια με θέματα, όπως:

 • Είδη γειώσεων – κατασκευή θεμελιακής γειώσεως.
 • Εγκαταστάσεις εντός του σκυροδέματος.
 • Εγκαταστάσεις σε κοίλα τοιχώματα.
 • Εγκαταστάσεις διαχείρισης κτιρίων.
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
 • Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων.
 • Διακόπτες Διαφυγής Έντασης.
 • Έλεγχοι εγκαταστάσεων με χρήση οργάνων ελέγχου Ε.Η.Ε.
 • Εκπόνηση Υ.Δ.Ε.
 • Ο Φωτεινούλης και ο Σταγονούλης για μαθητές Δημοτικού.

Θα στηθούν κατασκευές για την εξάσκηση των μαθητών.

Μέση  στο κέντρο του χώρου θα φιλοξενηθούν:

 • Προφίλ Πρωτοβάθμιων – Δευτεροβάθμιων – Τριτοβάθμιων Σωματείων.
 • Αρχείο κλαδικού τύπου.
 • Προφίλ και παρουσίαση προϊόντων Ελληνικών βιομηχανιών ηλεκτρολογικού υλικού, συσκευών και φωτιστικών, πινάκων διανομής.
 • Προφίλ και παρουσίαση καταστημάτων Διακίνησης ηλεκτρολογικού υλικού, συσκευών και φωτιστικών, Συνεταιρισμών ηλεκτρολόγων και άλλα.

Το παρόν δημοσιεύεται στον τύπο για ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

 

                                                            Η Επιτροπή Μουσείου Ηλεκτρισμού

 

 

 


Λέξεις Κλειδιά:το μουσείο